Hantering av personuppgifter
Priser inkl. moms
Varumärken

Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss, t.ex. när du gör beställningar, kontaktar vår kundtjänst eller vill ta del av våra nyhetsbrev. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation, födelsedatum och betalningsinformation. Dessutom kan vi samla in vissa personuppgifter från externa källor, t.ex. kreditupplysningar och adressuppdateringar

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att bearbeta dina beställningar och returer via våra onlinetjänster

 • För att skicka dig sms eller email-aviseringar om leveransstatus

 • För att kontakta dig vid eventuella problem med leveransen av dina varor

 • För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster

 • För att skicka marknadsföringserbjudanden

 • För att hantera ditt konto genom att utföra kreditkontroller

 • För att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online

 • För att testa och förbättra våra system som tillhandahåller våra tjänster

 • För att förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster

Här kan du läsa mer detaljerad information kring de olika behandlingarna för dig som kund.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Balders Hage Heminredning AB (org nr: 556429-1176) Skallsjövägen 36, 448 32 Floda är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

1) Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

2) Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

a) Transportörer (logistikföretag och speditörer).

b) Betalningar (Klarna).

c) Marknadsföring

d) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen.

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. I de fall dina uppgifter skulle användas utanför EU, t.ex. av någon av våra tjänsteleverantörer, säkerställer vi alltid att det finns skyddsåtgärder, t.ex. dataöverförings avtal, på plats så att mottagarna behandlar uppgif­terna på samma säkra sätt som vi gör. Vänligen kontakta oss om du vill ha närmare inform­ation om vilka skyddsåtgärder vi vidtar.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål. Här kan du läsa mer om hur länge vi lagrar dina personuppgifter.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

 • rätt till information om behandlingen,

  • Varför den används mm. Se detta dokument

 • rätt att få tillgång till dina personuppgifter

  • Om du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande). Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

 • rätt att få felaktiga uppgifter rättade

  • Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

 • rätt att få dina personuppgifter raderade

 • rätt att invända mot att personuppgifterna används

  • Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

 • rätt till begränsning av behandling

Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl.

Senast sålda produkter
Prydnadsstol Pinn Rosa
Prydnadsstol Pinn Rosa
98 kr
Gosedjur Musen Robik
Gosedjur Musen Robik
169 kr 79 kr
Jumbo Bag Hundar
Jumbo Bag Hundar
89 kr
Bricka Stig Svart Stor
Bricka Stig Svart Stor
349 kr
Glashängare 4 Rader Svart
Glashängare 4 Rader Svart
269 kr
Fotogenlampa Oval Rand Blå Mässing
Fotogenlampa Oval Rand Blå Mässing
339 kr
Vinglas Kerstin 6-Pack
Vinglas Kerstin 6-Pack
549 kr